Oznámení č. o2/c2/1988 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-c2-o2
Částka 2/1988
Platnost od 26.02.1988
Účinnost od 15.12.1987
Zrušeno k 01.01.1991
Minulé znění 15.12.1987 - 31.12.1990

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 15. prosince 1987 byla v Praze podepsána Dohoda o dvoustranné vědeckotechnické spolupráci v oblasti vývoje a zdokonalování dopravních a technických plavidel a vypracování projektů na opravy a rekonstrukci osobních lodí uzavřená mezi federálním ministerstvem všeobecného strojírenství ČSSR a ministerstvem říčního loďstva Ruské sovětské federativní socialistické republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 1990.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.12.1987 - 31.12.1990
0. 15.12.1987 Vyhlášené znění