Oznámení č. o13/c1/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-c1-o13
Částka 1/1988
Platnost od 29.01.1988
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Minulé znění 01.01.1988 - 11.06.1992

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 22. prosince 1987 čj. 431-1112-17.10.1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. listopadu 1984 čj. 431-1112-17.9.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům v odvětví sociálního zabezpečení ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov.

Předmětem úpravy je stanovení podmínek, za kterých není lékař, který skončil pracovní poměr před uplynutím doby závazku sjednaného při uzavření pracovní smlouvy, povinen vrátit poskytnutý náborový příspěvek.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1988 a je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, řada B, částka 1/1988. Lze do něj nahlédnout v odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů.

Souvislosti

Provádí předpis
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
Je zrušen předpisem
251/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1988 - 11.06.1992
0. 01.01.1988 Vyhlášené znění