Nařízení vlády č. 233/1988 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-233
Částka 49/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.01.1989 - 01.01.1993

233

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 14. decembra 1988

o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách

Účinnost : 1. ledna 1989

Platnost : 30. prosince 1988

Uveřejněno v : čá 49/1988 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
146/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků v malých organizacích
145/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků
Odkazuje na
49/1988 Sb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hranic Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1989 - 01.01.1993
0. 30.12.1988 Vyhlášené znění