Nařízení vlády č. 232/1988 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1985 Sb., o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-232
Částka 49/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Aktuální znění 01.01.1989

232

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 21. prosince 1988,

kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1985 Sb., o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům

Vláda České socialistické republiky po projednání s Českou odborovou radou nařizuje podle § 92 odst. 3 zákoníku práce:


Čl. I

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1985 Sb., o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům, se mění takto:

1. § 1 písm. a) zní:

"a) v případech, kdy je nutno podstatně zvýšit stav pracovníků na přechodnou dobu nepřesahující pět měsíců v kalendářním roce,".

2. V § 2 odst. 1 se slovo "směrnic" nahrazuje slovy "pracovněprávního předpisu".

3. V § 3 odst . 1 se slovo "směrnic" nahrazuje slovy "pracovněprávního předpisu".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Pitra v. r.

Souvislosti

Mění
26/1985 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
Odkazuje na
26/1985 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1989 Aktuální znění (exportováno 06.04.2020 14:23)
0. 30.12.1988 Vyhlášené znění