Vyhláška č. 220/1988 Sb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-220
Částka 46/1988
Platnost od 28.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.01.1989 - 01.01.1993

220

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 9. novembra 1988

o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie

Účinnost : 1. ledna 1989

Platnost : 28. prosince 1988

Uveřejněno v : čá 46/1988 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
46/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 132 (Výškovice - východ)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1989 - 01.01.1993
0. 28.12.1988 Vyhlášené znění