Nařízení vlády č. 197/1988 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-197
Částka 43/1988
Platnost od 14.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Aktuální znění 01.01.1989

197

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 21. listopadu 1988,

kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 16 odst. 1 zákona č. 37/1972 Sb., o okresních a krajských zemědělských správách:


§ 1

Zrušuje se nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Pitra v. r.

Souvislosti

Ruší
154/1973 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
Odkazuje na
154/1973 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
37/1972 Sb. Zákon o okresních a krajských zemědělských správách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1989 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 22:46)
0. 14.12.1988 Vyhlášené znění