Oznámení č. o3/c9/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c9-o3
Částka 9/1987
Platnost od 25.05.1987
Účinnost od 16.08.1982
Zrušeno k 01.01.1991 (580/1990 Sb.)
Minulé znění 16.08.1982 - 31.12.1990

Český cenový úřad

podle § 2 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a Slovenský cenový úřad podle § 2 zákona Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, v souladu s ustanovením § 118 odst. 4 a podle § 132 odst. 1 vyhlášky č. 137/1973 Sb., v dohodě s Federálním cenovým úřadem, vydaly výměr ČCÚ a SCÚ č. 1072/622/1982 ze dne 9. 8. 1982 o uplatňování cen při prodeji ovoce a zeleniny mezi občany.

Výměr nabyl účinnosti dnem 16. srpna 1982.

Souvislosti

Provádí předpis
137/1973 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách
134/1973 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
Je zrušen předpisem
580/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Odkazuje na
135/1973 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen
134/1973 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.08.1982 - 31.12.1990
0. 16.08.1982 Vyhlášené znění