Oznámení č. o20/c6/1987 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c6-o20
Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 03.02.1987
Zrušeno k 01.01.1991
Minulé znění 03.02.1987 - 31.12.1990

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 3. února 1987 byl v Moskvě podepsán Protokol o rozvoji spolupráce mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem civilního letectví Svazu sovětských socialistických republik v oblasti civilního letectví na období 1986 -1990.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku VIII dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 1990.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.02.1987 - 31.12.1990
0. 03.02.1987 Vyhlášené znění