Oznámení č. o2/c6/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c6-o2
Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 01.01.1986
Aktuální znění 21.05.1992

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo

I. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

II. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

3. výnos ze dne 18. prosince 1986 čj. 13 024-FS/5-1986, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 8. února 1982 čj. 1450-FS/5-1981 o odměňování dělníků ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1987; v organizaci však nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí finanční správa federálního ministerstva národní obrany.

Do výnosů je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Souvislosti

Provádí předpis
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
Je měněn
223/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
512/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany
o10/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c17/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Mění
o1/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c10/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c34/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
269/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků
7/1985 Sb. Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se prověřují další vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
20/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99
10/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu
14/1983 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody
34/1982 Sb. Dohoda o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky
13/1982 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 107
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
6. 21.05.1992 223/1992 Sb. Aktuální znění (exportováno 28.02.2020 16:49)
5. 16.01.1992 - 20.05.1992 1/1992 Sb.
4. 01.01.1991 - 15.01.1992 512/1990 Sb.
3. 01.01.1989 - 31.12.1990 o10/c47/1988 Sb.
2. 01.07.1988 - 31.12.1988 o2/c17/1988 Sb.
1. 01.01.1986 - 30.06.1988
0. 01.01.1986 Vyhlášené znění