Oznámení č. o18/c6/1987 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c6-o18
Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 20.10.1986
Zrušeno k 01.01.1991
Minulé znění 20.10.1986 - 31.12.1990

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 20. října 1986 byl v Moskvě podepsán Protokol o doplnění a upřesnění na období 1986-1990 Dohody mezi federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství, federálním ministerstvem zahraničního obchodu ČSSR a ministerstvem chemického a naftového strojírenství, ministerstvem zahraničního obchodu SSSR o vědeckotechnické spolupráci, specializaci a kooperaci výroby čerpacího, kompresorového a chladícího zařízení ze dne 22. prosince 1981. Protokol vstoupil v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 1990.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.10.1986 - 31.12.1990
0. 20.10.1986 Vyhlášené znění