Oznámení č. o1/c26/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c26-o1
Částka 26/1987
Platnost od 29.12.1987
Vyhlášené znění 29.12.1987

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 6, 18 a § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, výnos čj. V/2-19 430/87 ze dne 12. 12. 1987, kterým stanovilo změny a doplňky Sazebníku daně z obranu platného od 1. ledna 1987.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988 a bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvech financí republik a na všech krajských, okresních, obvodních a městských finančních správách.

Souvislosti

Provádí předpis
73/1952 Sb. Zákon o dani z obratu
Odkazuje na
73/1952 Sb. Zákon o dani z obratu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 29.12.1987 Vyhlášené znění