Oznámení č. o2/c25/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c25-o2
Částka 25/1987
Platnost od 28.12.1987
Účinnost od 01.11.1983
Aktuální znění 01.11.1983

Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu

vydalo podle § 133 odst. 2 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 55/1975 Sb.), v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu dne 16. 8. 1983 výnos č. 2/1983, kterým se vydávají zásady a vzorový seznam činností a povolání pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu elektrotechnického průmyslu.

V souladu s tímto výnosem jsou organizace resortu elektrotechnického průmyslu povinny vydat zásady pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a seznam pracovních činností a povolání pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a podle těchto seznamů bezplatně pracovníkům poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky.

Výnos nabyl účinnosti dne 1. listopadu 1983. Jeho vydáním pozbyl pro organizace resortu elektrotechnického průmyslu platnost výnos FMHS č. 1/1972, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu hutnictví a strojírenství (reg. v částce 7/1972 Sb.) a výnos FMHTS č. 1/1978, jímž se mění příloha výnosu FMHS č. 1/1972 (reg. v částce 10/1979 Sb.).

Souvislosti

Provádí předpis
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Mění
o1/c10/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
55/1975 Sb. Zákoník práce (úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.1983 Aktuální znění (exportováno 17.09.2019 07:24)
0. 01.11.1983 Vyhlášené znění