Oznámení č. o11/c25/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c25-o11
Částka 25/1987
Platnost od 28.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 01.11.1991 (414/1991 Sb.)
Minulé znění 01.01.1988 - 31.10.1991

Předseda Státní banky československé

vydal podle § 7 odst. 5 zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, výnos č. R-37/1987 ze dne 19. prosince 1987 o provádění platebního styku a zúčtování peněžními organizacemi.

Výnos upravuje provádění tuzemského platebního styku a zúčtování peněžními ústavy, státními spořitelnami, státními pojišťovnami, organizacemi spojů a jinými organizacemi, kterým podle obecně závazných právních předpisů přísluší provádění platebního styku.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.

Výnos obdrží výše uvedené peněžní organizace a lze do něj nahlédnout ve všech organizačních jednotkách Státní banky československé.

Souvislosti

Provádí předpis
144/1970 Sb. Zákon o Státní bance československé
Je zrušen předpisem
414/1991 Sb. Vyhláška Státní banky československé o mezibankovním platebním styku a zúčtování
Odkazuje na
144/1970 Sb. Zákon o Státní bance československé

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1988 - 31.10.1991
0. 28.12.1987 Vyhlášené znění