Oznámení č. o2/c24/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c24-o2
Částka 24/1987
Platnost od 23.12.1987
Účinnost od 15.11.1987
Aktuální znění 01.02.1991

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb.

1. výnos ze dne 27. října 1987 čj. 9 512/87-20, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 1. února 1982 čj. 24 726/81 o předpisu L 14 - Letiště, ve znění výnosu ze dne 13. prosince 1984 čj. 16 232/84.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988;

2. výnos ze dne 28. října 1987 čj. 15 807/87-20, kterým se mění a doplňuje předpis L 1 - způsobilost leteckého personálu civilního letectví ze dne 14. října 1976 čj. 21 765/76-20, ve znění výnosů ze dne 14. března 1980 čj. 6 635/80-20, ze dne 14. července 1983 čj. 13 099/83-20 a ze dne 12. září 1984 čj. 18 140/84-20.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988;

3. výnos ze dne 28. října 1987 čj. 17 960/87-20, kterým se vydává předpis o civilní letecké telekomunikační službě - svazek II - spojovací postupy L 10/II.

Zrušuje se předpis federálního ministerstva dopravy ze dne 9. července 1973 čj. 17 036/73 o civilní letecké telekomunikační službě - svazek II - spojovací postupy L 10/II (reg. v částce 35/1973 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 1987.

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění pozdějích předpisů výnos ze dne 30. listopadu 1990 č. j. 21 376/90, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 17 960/87-20 ze dne 28. října 1987 o Předpisu L 10 o civilní letecké telekomunikační službě, svazek II, Spojovací postupy (reg. v částce 24/1987 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1991. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a Státní letecké inspekci. Distribuci výnosu zajišťuje Řízení letového provozu ČSFR, letecká informační služba - letiště Praha-Ruzyně.

Do výnosů lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze.

Distribucí předpisů je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba - letiště Praha - Ruzyně, PSČ 160 08.

Souvislosti

Provádí předpis
47/1956 Sb. Zákon o civilním letectví (letecký zákon)
Je měněn
32/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o Předpisu L 10 o civilní letecké telekomunikační službě
Mění
o2/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
127/1976 Sb. Zákon o civilním letectví (úplné znění zákona o civilním letectví, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
35/1973 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru ve Veľkém Krtíši, kterou se určuje Městský národní výbor v okrese stavebním úřadem I. stupně
47/1956 Sb. Zákon o civilním letectví (letecký zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.02.1991 32/1991 Sb. Aktuální znění (exportováno 05.08.2020 23:32)
1. 15.11.1987 - 31.01.1991
0. 15.11.1987 Vyhlášené znění