Oznámení č. o5/c21/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c21-o5
Částka 21/1987
Platnost od 17.11.1987
Účinnost od 17.11.1987
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Minulé znění 17.11.1987 - 15.01.1992

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků školství a vědy výnos ze dne 6. 10. 1987 čj. 23 794/87-42, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. září 1982 čj. 25 352/82-42 o odměňování dělníků v národním podniku Komenium. Výnos nabývá účinnosti dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí ministerstvo školství České socialistické republiky.

Výnos je publikován ve Věstníku MŠ a MK ČSR sešit č. 11/1987 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu školství České socialistické republiky.

Souvislosti

Provádí předpis
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
Je zrušen předpisem
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.11.1987 - 15.01.1992
0. 17.11.1987 Vyhlášené znění