Oznámení č. o2/c20/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c20-o2
Částka 20/1987
Platnost od 30.10.1987
Účinnost od 01.10.1987
Zrušeno k 01.01.1988 (o8/c1/1988 Sb.)
Minulé znění 01.10.1987 - 31.12.1987

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

vydala podle § 43 odst. 2 a § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Ústřední radou odborů a po projednání s Českou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Slovenskou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj výnos č. 1 ze dne 14. září 1987, kterým se mění a doplňuje výnos SK VTRI č. 1 ze dne 26. května 1986 pro poskytování prémií projektantům za úkoly projektové činnosti.

Výnos nabude účinnosti 1. října 1987 a bude uveřejněn ve Zpravodaji SK VTRI, ČK VTIR a SIK VTIR, částka 5/1987; lze do něj nahlédnout na Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

Souvislosti

Provádí předpis
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
Mění
o6/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Je zrušen předpisem
o8/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1987 - 31.12.1987
0. 01.10.1987 Vyhlášené znění