Oznámení č. o4/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c17-o4
Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 10.09.1987
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Minulé znění 10.09.1987 - 15.01.1992

Federální ministerstvo paliv a energetiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 3/1987 ze dne 29. června 1987, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 4/1978 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v odvětvích energetiky a plynárenství (reg v částce 32/1978 Sb.), ve znění výnosu č. 2/1979 (reg. v částce 29/1979 Sb.) a výnosu č. 7/1982 (reg. v částce 24/1982 Sb.).

Výnosem se doplňuje seznam povolání, ve kterých jsou pracovníkům poskytovány stabilizační odměny.

Výnos nabyl účinnosti dnem vydání a odměny podle něj se poskytují již ke Dni horníků a energetiků v roce 1987. Je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 2/1987 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu paliv a energetiky a na generálních ředitelstvích koncernů České energetické závody, Praha, Slovenské energetické podniky, Bratislava, České plynárenské podniky, Praha a Naftový a plynárenský priemysel, Bratislava.

Souvislosti

Provádí předpis
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
Mění
o13/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.09.1987 - 15.01.1992
0. 10.09.1987 Vyhlášené znění