Oznámení č. o6/c16/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c16-o6
Částka 16/1987
Platnost od 28.08.1987
Účinnost od 01.06.1987
Zrušeno k 01.01.1990 (o4/c29/1989 Sb.)
Minulé znění 01.06.1987 - 31.12.1989

Ministerstvo průmyslu České socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu výnos č. 1/1987 ze dne 15. dubna 1987 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům ve vícesměnných pracovních režimech na vybraných pracovištích textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1987; bude uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva průmyslu České socialistické republiky, částka 6-7/1987.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu průmyslu ČSR a ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o4/c29/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.1987 - 31.12.1989
0. 01.06.1987 Vyhlášené znění