Oznámení č. o3/c16/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c16-o3
Částka 16/1987
Platnost od 28.08.1987
Účinnost od 01.06.1987
Aktuální znění 01.06.1987

Ministr vnitra Československé socialistické republiky

vydal podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu dne 28. dubna 1987 rozkaz č. 9 - Resortní seznam zaměstnání občanských pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva vnitra zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení - doplnění (čj. H-33/FP-87).

Tímto rozkazem se doplňuje rozkaz ministra vnitra Československé socialistické republiky č. 33/1978 - Resortní seznam zaměstnání občanských pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva vnitra zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (reg. v částce 34/1978 Sb.) ve znění rozkazu ministra vnitra Československé socialistické republiky č. 26/1980 (reg. v částce 37/1980 Sb.); resortní seznam zaměstnání občanských pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva vnitra zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení se jím rozšiřuje o některá zdravotnická povolání.

Rozkaz nabývá účinnosti dnem 1. června 1987 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu vnitra.

Souvislosti

Mění
o1/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.1987 Aktuální znění (exportováno 19.09.2020 17:21)
0. 01.06.1987 Vyhlášené znění