Oznámení č. o3/c14/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c14-o3
Částka 14/1987
Platnost od 24.07.1987
Vyhlášené znění 24.07.1987

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 8 odst. 2 a § 9 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy výnos ze dne 17. června 1987 čj. 9.432/87-VI/2 o zřízení státní přírodní rezervace „Radostínské rašeliniště“ a jejího ochranného pásma v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů. Bude publikován ve Věstníku ministerstva školství ČSR a ministerstva kultury ČSR a lze do něj nahlédnout na ministerstvu kultury ČSR, ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Brně a na odborech kultury Jihomoravského krajského národního výboru v Brně a okresního národního výboru ve Žďáru nad Sázavou.

Souvislosti

Provádí předpis
40/1956 Sb. Zákon o státní ochraně přírody
Odkazuje na
40/1956 Sb. Zákon o státní ochraně přírody

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 24.07.1987 Vyhlášené znění