Oznámení č. o5/c11/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c11-o5
Částka 11/1987
Platnost od 26.06.1987
Účinnost od 26.06.1987
Aktuální znění 26.06.1987

Ministr spravedlnosti České socialistické republiky

zrušil rozkaz č. 23/1970 ze dne 1. října 1970 o úpravě mzdových podmínek manuálních občanských pracovníků Sboru nápravné výchovy ČSR, registrovaný v částce 34/1970 Sb. a rozkaz č. 25/1970 ze dne 30. září 1970 o sociálním zabezpečení příslušníků Sboru nápravné výchovy ČSR, registrovaný v částce 34/1970.

Souvislosti

Ruší
o3/c34/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c34/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 26.06.1987 Aktuální znění (exportováno 24.08.2019 09:58)
0. 26.06.1987 Vyhlášené znění