Oznámení č. o2/c1/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c1-o2
Částka 1/1987
Platnost od 16.01.1987
Účinnost od 01.01.1987
Zrušeno k 01.01.1995 (204/1994 Sb.)
Minulé znění 01.01.1987 - 31.12.1994

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo směrnice z prosince 1986 čj. 26 956/86 42 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Nedílnou součástí těchto směrnic je příloha „Vzorový seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.“

Směrnicemi se upravuje poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v organizacích řízených ministerstvem školství ČSR a na školách a školských zařízeních v oboru působnosti národních výborů. Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1987.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1986 seš. 12. Lze do nich nahlédnout na rektorátech vysokých škol, děkanátech samostatných fakult, ředitelstvích ostatních přímo řízených organizací ministerstva školství ČSR, odborech školství národních výborů a na ministerstvu školství ČSR.

Zrušují se směrnice ministerstva školství ČSR ze dne 22. 1. 1973 čj. 5823 1973 132 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (reg. v částce 8/1973 Sb.).

Souvislosti

Je zrušen předpisem
204/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Ruší
o4/c8/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
8/1973 Sb. Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1987 - 31.12.1994
0. 01.01.1987 Vyhlášené znění