Vyhláška č. 76/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-76
Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.10.1987
Aktuální znění 01.10.1987

76

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů

ze dne 12. srpna 1987,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád

Federální ministerstvo spojů podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích stanoví:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. a) částka "11 520 Kčs" se nahrazuje částkou "12 000 Kčs".

2. V § 6 odst. 2 písm. c) částka "11 400 Kčs" se nahrazuje částkou "12 000 Kčs".

3. V § 6 odst. 2 písm. d) částka "19 200 Kčs" se nahrazuje částkou "20 400 Kčs".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1987.


Ministr:

Ing. Jíra v. r.

Souvislosti

Mění
51/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád
Je odkazován z
402/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 149/2000 Sb.
252/1994 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
251/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
Odkazuje na
51/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád
110/1964 Sb. Zákon o telekomunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1987 Aktuální znění (exportováno 23.08.2019 18:09)
0. 10.09.1987 Vyhlášené znění