Zákon č. 61/1987 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-61
Částka 13/1987
Platnost od 01.07.1987
Účinnost od 01.09.1987
Zrušeno k 19.05.1990
Minulé znění 01.09.1987 - 18.05.1990

61

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 25. júna 1987,

ktorým sa mení zákon SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky

Účinnost : 1. září 1987

Platnost : 1. července 1987

Uveřejněno v : čá 13/1987 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
13/1987 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1987 - 18.05.1990
0. 01.07.1987 Vyhlášené znění