Vyhláška č. 38/1987 Sb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-38
Částka 8/1987
Platnost od 30.04.1987
Účinnost od 01.06.1987
Zrušeno k 02.04.1991
Minulé znění 01.06.1987 - 01.04.1991

38

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 28. apríla 1987

o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach

Účinnost : 1. června 1987

Platnost : 30. dubna 1987

Uveřejněno v : čá 8/1987 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
374/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
286/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
Odkazuje na
8/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o způsobilosti dovážených lanových drah a jiných technických zařízení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.1987 - 01.04.1991
0. 30.04.1987 Vyhlášené znění