Vyhláška č. 17/1987 Sb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č. 156/1979 Zb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-17
Částka 5/1987
Platnost od 16.03.1987
Účinnost od 01.04.1987
Zrušeno k 02.06.1992
Minulé znění 01.04.1987 - 01.06.1992

17

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 2. marca 1987,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č. 156/1979 Zb.

Účinnost : 1. dubna 1987

Platnost : 16. března 1987

Uveřejněno v : čá 5/1987 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
271/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o stravování v zařízeních sociální péče
269/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků
o4/c29/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
152/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Odkazuje na
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1987 - 01.06.1992
0. 16.03.1987 Vyhlášené znění