Vyhláška č. 116/1987 Sb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenské socialistické republiky, ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-116
Částka 24/1987
Platnost od 23.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.01.1988 - 01.01.1993

116

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výžtivy Slovenskej socialistickej republiky

z 22. decembra 1987,

ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti

Účinnost : 1. ledna 1988

Platnost : 23. prosince 1987

Uveřejněno v : čá 24/1987 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
24/1987 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 152 Třebíč

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1988 - 01.01.1993
0. 23.12.1987 Vyhlášené znění