Zákon č. 110/1987 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-110
Částka 24/1987
Platnost od 23.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 17.01.1992
Minulé znění 01.01.1988 - 16.01.1992

110

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 21. decembra 1987

o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky

Účinnost : 1. ledna 1988

Platnost : 23. prosince 1987

Uveřejněno v : čá 24/1987 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
129/1989 Sb. Zákon o rozpočtové soustavě Československé socialistické republiky a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)
155/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků
121/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů
118/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o veterinární ochraně státního území
117/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o péči o zdraví zvířat
Odkazuje na
24/1987 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 152 Třebíč

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1988 - 16.01.1992
0. 23.12.1987 Vyhlášené znění