Zákon č. 109/1987 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1988

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-109
Částka 24/1987
Platnost od 23.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.01.1988 - 01.01.1993

109

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 21. decembsra 1987

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1988

Účinnost : 1. ledna 1988

Platnost : 23. prosince 1987

Uveřejněno v : čá 24/1987 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
24/1987 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 152 Třebíč

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1988 - 01.01.1993
0. 23.12.1987 Vyhlášené znění