Vyhláška č. 1/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-1
Částka 1/1987
Platnost od 16.01.1987
Účinnost od 01.03.1987
Aktuální znění 01.03.1987

1

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 17. prosince 1986,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb.:


Článek I

Ustanovení § 25 odst. 2 vyhlášky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, se vypouští.


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1987.


Ministr: Ing. Ehrenberger CSc. v. r.

Souvislosti

Mění
106/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
Je odkazován z
2/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
Odkazuje na
45/1983 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
106/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.03.1987 Aktuální znění (exportováno 18.02.2020 17:37)
0. 16.01.1987 Vyhlášené znění