Oznámení č. o6/c25/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1986-c25-o6
Částka 25/1986
Platnost od 19.12.1986
Vyhlášené znění 19.12.1986

Státní arbitráž Československé socialistické republiky

vydala na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 30. října 1986 č. 289 o zabezpečení zásobování národního hospodářství a obyvatelstva palivy a energií v zimním období 1986/1987 a podle § 394 odst. 2 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. výnos ze dne 20. listopadu 1986 č. 1/86 o zrušení povinnosti účtovat a vymáhat penále za prodlení s dodávkami hnědého prachového uhlí ve čtvrtém čtvrtletí roku 1986 a v roce 1987.

Tímto výnosem se zrušuje povinnost účtovat a vymáhat penále za prodlení s dodávkami hnědého prachového uhlí ve čtvrtém čtvrtletí roku 1986 a v roce 1987, které by měli dodavatelé platit podle § 204 hospodářského zákoníku, pokud jejich neplněním nebyly odběratelům způsobeny škody ve výrobě. Zrušení penále se nevztahuje na dodávky pro tržní fondy a pro organizace resortů zemědělství a výživy ČSR a SSR a na případy, kdy bylo penále již zaplaceno nebo kdy o něm rozhodl orgán hospodářské arbitráže.

Výnos nabývá účinnosti dnem registrace a lze do něj nahlédnout u všech krajských státních arbitráží, u Státní arbitráže pro hlavní město Prahu, u Státní arbitráže pro hlavní město Slovenské socialistické republiky Bratislavu, u Státní arbitráže České socialistické republiky, u Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky a u Státní arbitráže Československé socialistické republiky.

Souvislosti

Odkazuje na
45/1983 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 19.12.1986 Vyhlášené znění