Oznámení č. o9/c19/1986 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1986-c19-o9
Částka 19/1986
Platnost od 26.09.1986
Účinnost od 07.02.1986
Zrušeno k 01.01.1991
Minulé znění 07.02.1986 - 31.12.1990

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 7. února 1986 byla v Praze podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci v oblasti hutnictví železa na období 1986-1990 mezi federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR a ministerstvem černé metalurgie SSSR.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 1990.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.02.1986 - 31.12.1990
0. 07.02.1986 Vyhlášené znění