Oznámení č. o8/c18/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1986-c18-o8
Částka 18/1986
Platnost od 15.09.1986
Účinnost od 01.07.1986
Vyhlášené znění 01.07.1986

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě s Českým výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky a zúčastněnými ústředními orgány a se zřetelem k § 23 a § 85 odst. 1 písm. b) zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, výnos č. 9/1986 ze dne 20. června 1986 čj. 2087 1986, kterým se ruší některé předpisy na úseku požární ochrany.

Výnosem se zrušují pro území České socialistické republiky směrnice býv. Ústředního báňského úřadu čj. 25/1956 ze dne 2. 1. 1956 o zajištění a organizaci požární ochrany pro povrchové části hornických závodů, ve znění výnosu Českého báňského úřadu čj. 7220/76 ze dne 22. 11. 1976 o školení pracovníků v požární ochraně a výnos býv. Ústředního báňského úřadu čj. 7941/1959 ze dne 9. 11. 1959 o pokynech pro sestavení požárních plánů pro povrchové části závodů.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1986; lze do něj nahlédnout na Českém báňském úřadě a obvodních báňských úřadech.

Souvislosti

Provádí předpis
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)
Odkazuje na
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1986 Aktuální znění (exportováno 13.07.2020 07:37)
0. 01.07.1986 Vyhlášené znění