Oznámení č. o1/c11/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1986-c11-o1
Částka 11/1986
Platnost od 30.05.1986
Účinnost od 01.10.1985
Aktuální znění 16.01.1992

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo

I. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot

2. výnos ze dne 21. prosince 1985 čj. 3400-FS/5-1985, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. července 1982 čj. 1100-FS/5-1981 o odměňování dělníků v oborovém podniku Vojenské stavby v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 34/1982 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1986; v jednotlivých organizacích nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí příslušný nadřízený orgán;

II. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

1. výnos ze dne 16. listopadu 1985 čj. 3040-FS/5-1985, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. února 1982 čj. 1400-FS/5-1981 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 13/1982 Sb.).

Výnos nabyl účinností dnem 1. ledna 1986; v jednotlivých organizacích nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí příslušný nadřízený orgán;

3. výnos ze dne 15. března 1986 čj. 12176-FS/5-1986, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 26. dubna 1982 čj. 6580-FS/5-1982 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. v částce 20/1982 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1986; v organizaci však nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí příslušný nadřízený orgán;

Do výnosů je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Souvislosti

Provádí předpis
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
Je měněn
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
511/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany
o4/c29/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c17/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Mění
o1/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c10/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c34/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
269/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků
7/1985 Sb. Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se prověřují další vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
20/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99
10/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu
24/1983 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky sběrných surovin
14/1983 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody
34/1982 Sb. Dohoda o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky
20/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, ve znění vyhlášky č. 107/1979 Sb.
13/1982 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 107
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
8. 16.01.1992 1/1992 Sb. Aktuální znění (exportováno 05.08.2020 23:41)
7. 01.01.1991 - 15.01.1992 511/1990 Sb.
6. 01.01.1990 - 31.12.1990 o4/c29/1989 Sb.
5. 01.01.1989 - 31.12.1989 o10/c47/1988 Sb.
4. 23.12.1988 - 31.12.1988 o8/c47/1988 Sb.
3. 01.07.1988 - 22.12.1988 o2/c17/1988 Sb.
2. 01.02.1988 - 30.06.1988 o6/c1/1988 Sb.
1. 01.10.1985 - 31.01.1988
0. 01.10.1985 Vyhlášené znění