Zákon č. 70/1986 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1986-70
Částka 23/1986
Platnost od 06.11.1986
Účinnost od 01.01.1987
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.01.1987 - 01.01.1993

70

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 23. októbra 1986

o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii

Účinnost: 1. ledna 1987

Platnost: 6. listopadu 1986

Uveřejněno v: čá 23/1986 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
22/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o tvorbě a kontrole cen
236/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkonech v obecném zájmu
155/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků
Odkazuje na
23/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1987 - 01.01.1993
0. 06.11.1986 Vyhlášené znění