Oznámení č. o12/c7/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-c7-o12
Částka 7/1985
Platnost od 15.04.1985
Účinnost od 01.09.1985
Zrušeno k 10.01.2001 (20/2001 Sb.)
Minulé znění 01.09.1985 - 09.01.2001

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydal v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky ze dne 27. prosince 1984 čj. HEM-341.4-26.11.84 o hygienických požadavcích na pojízdné stroje a technická zařízení.

Směrnice upravují hygienické, fyziologické a antropometrické požadavky na pojízdné pracovní stroje a technická zařízení s cílem zajistit při jejich provozu zdravé podmínky práce a pracovního prostředí.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1985.

Směrnice jsou uveřejněny ve sbírce Hygienické předpisy pod pořadovým číslem 65, svazek 57/1985 a lze je koupit v prodejně n. p. Kniha, Lípová 6, Praha 2 - Nové Město. Do směrnic lze nahlédnout u okresních a krajských hygieniků.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
20/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví
Odkazuje na
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1985 - 09.01.2001
0. 15.04.1985 Vyhlášené znění