Oznámení č. o2/c30/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-c30-o2
Částka 30/1985
Platnost od 09.12.1985
Účinnost od 01.10.1985
Zrušeno k 01.05.1992 (119/1992 Sb.)
Minulé znění 01.10.1985 - 30.04.1992

Federální ministerstvo financí

v dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu a federálním ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 28 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, v dohodě se Státní bankou československou a ve spolupráci s ministerstvy financí ČSR a SSR vydalo výnos čj. VIII/4/16 986/85 o stanovení jednotné zahraniční diety pro čs. pracovníky na integračních akcích v SSSR.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1985 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvech financí ČSR a SSR a bude publikován ve Finančním zpravodaji.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
119/1992 Sb. Zákon o cestovních náhradách
Odkazuje na
142/1970 Sb. Zákon o devizovém hospodářství
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1985 - 30.04.1992
0. 01.10.1985 Vyhlášené znění