Oznámení č. o9/c25/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-c25-o9
Částka 25/1985
Platnost od 31.10.1985
Vyhlášené znění 31.10.1985

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky

vydal podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 121/1962 Sb. ve znění vyhlášeném zák. č. 46/1983 Sb., o hospodářské arbitráži, pod čj. 620-0-4/85/Ba ze dne 31. července 1985 výnos, jímž určil pro projednávání a rozhodování sporů mezi investorem I. etapy souboru staveb „Zásobování hlavního města Prahy teplem z elektrárny Mělník“ a jeho dodavateli a mezi těmito dodavateli a jejich dodavateli příslušnou Státní arbitráž pro hlavní město Prahu.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1985.

Do výnosu lze nahlédnout u všech orgánů hospodářské arbitráže.

Souvislosti

Odkazuje na
46/1983 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
121/1962 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 31.10.1985 Vyhlášené znění