Oznámení č. o12/c24/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-c24-o12
Částka 24/1985
Platnost od 15.10.1985
Vyhlášené znění 15.10.1985

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

vydala na základě § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb. směrnici č. 2 ze dne 14. června 1985 o obsazování některých funkcí v organizacích výzkumné a vývojové základny na základě konkursu.

Směrnice zrušuje výnos Státní komise pro techniku č. 5 ze dne 10. února 1968 čj. 4005/1125/1968 o obsazování některých funkcí v centrálně řízených organizacích výzkumné a vývojové základny a v organizacích technického a technickoekonomického charakteru na základě konkursu, registrovaný v částce 9/1968 Sb. a nabude účinnosti dne 1. září 1985.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 15.10.1985 Vyhlášené znění