Oznámení č. o11/c19/1985 Sb.Oznámení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-c19-o11
Částka 19/1985
Platnost od 16.08.1985
Vyhlášené znění 16.08.1985

Nejvyšší soud ČSSR vydává pro práci soudů, státních notářství, prokuratur, advokátních poraden, jakož i pro činnost národních výborů i jiných státních orgánů a socialistických organizací sborník

NEJVYŠŠÍ SOUD ČSSR, ČSR a SSR O ŘÍZENÍ PŘED SOUDY A PŘED STÁTNÍMI NOTÁŘSTVÍMI

obsahující dosud nepublikované soudní výkladové závěry, stanoviska a rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, rodiněprávních, pracovněprávních a ve věcech sociálního zabezpečení z let 1970-1983 (včetně věcných a předpisových rejstříků).

Publikace bude vydána v roce 1986 o rozsahu asi 700 stran, formátu B 5 v pevné vazbě, s předběžně stanovenou cenou 75,- Kčs. Publikace nebude dotiskována, objednejte si včas potřebné množství u Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů, Slezská 30, 121 28 Praha 2 (nejpozději do konce roku 1985 - pod skladovým číslem 98 089 0).

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 16.08.1985 Vyhlášené znění