Oznámení č. o2/c16/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-c16-o2
Částka 16/1985
Platnost od 31.07.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.1995 (266/1994 Sb.)
Minulé znění 01.01.1986 - 31.12.1994

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, a § 80 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos čj. 5095/85-ÚÚŽZ ze dne 20. června 1985, kterým se vydává směrnice o zdravotní způsobilosti pracovníků na železnicích.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986 a je k nahlédnutí v č. 15 Věstníku dopravy, ročník 1985.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
266/1994 Sb. Zákon o dráhách
Odkazuje na
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
51/1964 Sb. Zákon o dráhách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1986 - 31.12.1994
0. 31.07.1985 Vyhlášené znění