Oznámení č. o3/c11/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-c11-o3
Částka 11/1985
Platnost od 10.06.1985
Vyhlášené znění 10.06.1985

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. výnos ze dne 15. března 1985 čj. 6506/1985-20, kterým se vydává Předpis L 14 OP Ochranná pásma pozemních leteckých zařízení.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1985 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze.

Distribucí předpisu je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba - letiště Praha-Ruzyně, PSČ 160 08.

Souvislosti

Provádí předpis
47/1956 Sb. Zákon o civilním letectví (letecký zákon)
Odkazuje na
127/1976 Sb. Zákon o civilním letectví (úplné znění zákona o civilním letectví, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
47/1956 Sb. Zákon o civilním letectví (letecký zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 10.06.1985 Vyhlášené znění