Oznámení č. o1/c11/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-c11-o1
Částka 11/1985
Platnost od 10.06.1985
Účinnost od 01.04.1985
Aktuální znění 01.04.1985

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. výnos ze dne 18. února 1985 čj. 6546/85, kterým se mění a doplňuje Předpis L8/A o letové způsobilosti letadel, oddíl A - Všeobecné informace a postupy ze dne 2. července 1974 čj. 17 734/74-20.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1985 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilní letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze.

Distribucí předpisu je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba - letiště Praha-Ruzyně, PSČ 160 08.

Souvislosti

Mění
o1/c24/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
127/1976 Sb. Zákon o civilním letectví (úplné znění zákona o civilním letectví, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
47/1956 Sb. Zákon o civilním letectví (letecký zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1985 Aktuální znění (exportováno 26.01.2020 02:58)
0. 01.04.1985 Vyhlášené znění