Oznámení č. o6/c1/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-c1-o6
Částka 1/1985
Platnost od 31.01.1985
Vyhlášené znění 31.01.1985

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo ve smyslu § 17 zákona č. 36 1960 Sb., o územním členění státu, „Přehled změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí a v matričních obvodech v roce 1984“ poř. č. 12 1984 Ú. v. ČSR, který doplňuje seznam obcí a jejich částí v ČSR ve Statistickém lexikonu obcí ČSSR 1974, ve znění změn, uveřejněných ve sděleních MV ČSR č. 9/1976 Ú. v. ČSR, č. 10/1976 Ú. v. ČSR, č. 1/1977 Ú. v. ČSR, č. 6/1978 Ú. v. ČSR, č. 12/1979 Ú. v. ČSR, č. 16/1979 Ú. v. ČSR, č. 3/1980 Ú. v. ČSR, č. 8/1980 Ú. v. ČSR, č. 3/1981 Ú. v. ČSR, č. 18/1981 Ú. v. ČSR, č. 6/1982 Ú. v. ČSR, č. 11/1982 Ú. v. ČSR, č. 7/1983 Ú. v. ČSR, č. 11/1983 Ú. v. ČSR, č. 11/1984 Ú. v. ČSR a redakčních sděleních č. 9 1980 Ú. v. ČSR, č. 141982 Ú. v. ČSR a č. 12/1983 Ú. v. ČSR.

Do „Přehledu“ lze nahlédnout u národních výborů a u ministerstva vnitra ČSR.

Souvislosti

Odkazuje na
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 31.01.1985 Vyhlášené znění