Oznámení č. o4/c1/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-c1-o4
Částka 1/1985
Platnost od 31.01.1985
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Minulé znění 01.01.1985 - 14.06.1995

Federální statistický úřad

vydal v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 ve spojení s § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací,

1. výnos ze dne 12. července 1984 (čj. 1637/84-41) o novém vydání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků.

Tento výnos nabývá účinosti dnem 1. ledna 1985 a byl publikován pod pořadovým číslem 17 v částce 7-8/1984 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky;

2. výnos ze dne 21. 11. 1984 (čj. 2538/84-41) 1) o dalším doplnění a změnách jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985 a byl publikován pod pořadovým číslem 18 v částce 11-12/1984 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Odkazuje na
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1985 - 14.06.1995
0. 01.01.1985 Vyhlášené znění