Oznámení č. o2/c1/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-c1-o2
Částka 1/1985
Platnost od 31.01.1985
Účinnost od 01.10.1984
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Minulé znění 01.10.1984 - 15.01.1992

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic výnos ze dne 29. září 1984 č. 18 267/1984-03 o odměňování pracovníků v organizacích Nakladatelství dopravy a spojů.

Zruší se:

1. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 4. 9. 1978 čj. 20 871/78-03 o odměňování dělníků v organizacích Nakladatelství dopravy a spojů (reg. v částce 32/1978 Sb.).

2. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 4. 9. 1978 č. j. 20 872/78-03 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Nakladatelství dopravy a spojů (reg. v částce 32/1978 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1984 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd).

Souvislosti

Provádí předpis
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Je zrušen předpisem
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
Ruší
o2/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1984 - 15.01.1992
0. 01.10.1984 Vyhlášené znění