Nařízení vlády č. 48/1985 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-48
Částka 12/1985
Platnost od 14.06.1985
Účinnost od 01.07.1985
Aktuální znění 01.07.1985

48

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 13. června 1985,

kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení:


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 12/1980 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády ČSSR č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, a nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 74/1982 Sb., o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví, se mění takto:

1. V § 4 odst. 4 se na konci vypouštějí tato slova: "a takový výkon trvá aspoň po dobu 6 měsíců po sobě jdoucích a jde-li o podzemí hlubinných dolů, takový výkon trvá aspoň po dobu 6 měsíců v kalendářním roce".

2. V dílu II. části C, písm. a) přílohy k nařízení vlády se vypouštějí tato slova: "Egyptské arabské republiky".

3. V dílu II, části C, písm. d) přílohy k nařízení vlády se slova "měst Damašek, Ankara a Bejrút" nahrazují slovy "města Ankary".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Podle tohoto nařízení se postupuje též při přiznávání důchodů, na které vznikl nárok do 30. června 1985, jestliže pracující důchod ani jeho část nepobíral.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1985.


Štrougal v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
136/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Mění
136/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Je odkazován z
136/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Odkazuje na
74/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví
136/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1985 Aktuální znění (exportováno 05.03.2021 10:30)
0. 14.06.1985 Vyhlášené znění