Oznámení č. o3/c5/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1984-c5-o3
Částka 5/1984
Platnost od 04.04.1984
Účinnost od 01.01.1984
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Minulé znění 01.01.1986 - 14.06.1995

Federální statistický úřad

vydal v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 ve spojení s § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací,

3. výnos ze dne 2. 11. 1963 (č. Vk 2407/83), kterým se vyhlašují jednotné vzory „Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích“, „Zjišťovací protokol o provedených - dodávkách strojů a zařízení (vč. montážních prací) - montážních prací“ a „Soupis provedených prací a dodávek“.

Na základě vyhlášky FMF č. 37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací jsou socialistické organizace povinny zavést typové vzory uvedené v tomto výnosu, jestliže pro ně přicházejí v úvahu z hlediska jejich charakteru a činnosti.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984 a byl publikován pod poř. č. 23 v částce 14 Zpravodaje ústředních, statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Souvislosti

Je měněn
o11/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Mění
o1/c31/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c12/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Je zrušen předpisem
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Odkazuje na
37/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.1986 - 14.06.1995 o11/c1/1986 Sb.
1. 01.01.1984 - 31.12.1985
0. 01.01.1984 Vyhlášené znění