Oznámení č. o2/c5/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1984-c5-o2
Částka 5/1984
Platnost od 04.04.1984
Účinnost od 01.01.1984
Zrušeno k 21.12.1990 (538/1990 Sb.)
Minulé znění 01.03.1988 - 20.12.1990

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos o odměňování členů posádek civilních letadel v organizacích civilního letectví v působnosti federálního ministerstva dopravy ze dne 29. listopadu 1983 čj. 11 121/1983-03.

Zrušuje se výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 5. září 1977 čj. 14 321/1977-03 o odměňování členů posádek civilních letadel v organizacích působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. v částce 24/1977 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví a odbor práce a mezd) a v organizacích oboru civilního letectví, jejíchž pracovníků se nové podmínky odměňování týkají.

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 11. ledna 1988 čj. 22 758/1987-03, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 29. listopadu 1983 čj. 11 121/1983-03 o odměňování členů posádek civilních letadel v organizacích civilního letectví v působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. v částce 5/1984 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1988 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví a odbor práce a mezd) a v organizacích civilního letectví v působnosti federálního ministerstva dopravy.

Souvislosti

Je měněn
o4/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Je zrušen předpisem
538/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu
Ruší
o3/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.03.1988 - 20.12.1990 o4/c1/1988 Sb.
1. 01.01.1984 - 29.02.1988
0. 01.01.1984 Vyhlášené znění