Oznámení č. o11/c20/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1984-c20-o11
Částka 20/1984
Platnost od 11.10.1984
Účinnost od 11.10.1984
Aktuální znění 11.10.1984

Ústřední celní správa ministerstva zahraničního obchodu

zrušila směrnicemi ze dne 15. září 1967 č. 10 směrnice Ústřední celní správy ministerstva zahraničního obchodu ze dne 29. 3. 1965 č. 2 o dovozu motorových vozidel darovaných z ciziny, reg. v částce 24/1965 Sb. a směrnice Ústřední celní správy ministerstva zahraničního obchodu ze dne 6. 12. 1966 č. 8 o dovozu motorových vozidel koupených československými příslušníky v cizině, reg. v částce 13/1966 Sb.

Souvislosti

Ruší
o2/c13/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c24/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
13/1966 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech
24/1965 Sb. Dohoda o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.10.1984 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 19:51)
0. 11.10.1984 Vyhlášené znění